info@hcma.vn 036 753 19912

Chương trình nổi bật

Tài liệu Diễn đàn

Tin tức

Diễn đàn phát triển địa phương 2022: Công nghiệp văn hoá, du lịch và phát triển địa phương

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: “Chúng ta đều nhận thức rõ rằng, để phát triển các ngành công nghiệp văn hoá một cách bền vững, cần bảo đảm giá trị tinh thần, mục tiêu nhân văn của văn hóa đồng thời phải đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi và thích ứng với quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của kinh tế thị trường; khai thác, phát huy để tạo ra những giá trị kinh tế của di sản văn hoá phải luôn đi đôi với bảo tồn, tôn tạo; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế trong quá trình phát triển”.

Hội thảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương”

Sáng ngày 1/12/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội, Bình Dương và 36 điểm cầu trong nước và quốc tế.

Chủ trì

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hồi động Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên gia

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhà tài trợ

USAID

Đơn vị đồng hành

Vietnam Initiative

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự