info@hcma.vn 036 753 19912

Diễn đàn phát triển địa phương 2022: Công nghiệp văn hoá, du lịch và phát triển địa phương

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: “Chúng ta đều nhận thức rõ rằng, để phát triển các ngành công nghiệp văn hoá một cách bền vững, cần bảo đảm giá trị tinh thần, mục tiêu nhân văn của văn hóa đồng thời phải đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi và thích ứng với quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của kinh tế thị trường; khai thác, phát huy để tạo ra những giá trị kinh tế của di sản văn hoá phải luôn đi đôi với bảo tồn, tôn tạo; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế trong quá trình phát triển”.

Tin mới nhất

Đối thoại phát triển địa phương 2021

Sáng nay (13/7), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đối thoại phát triển địa phương 2021 theo hình thức trực tuyến với 59 điểm cầu trên cả nước.

Đối thoại phát triển địa phương năm 2021: Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới

Sáng 13/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức Đối thoại phát triển địa phương năm 2021. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu khai mạc.

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự