info@hcma.vn 036 753 19912

LDD - Đối thoại phát triển địa phương

LDD - Đối thoại phát triển địa phương

2020-05-19, 23:22

1. Giới thiệu chung

Đối Thoại Phát Triển Địa Phương là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), và sự đồng hành về kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) và Viện Sáng Kiến Việt Nam.

Sự kiện là một diễn đàn tập hợp các lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ và tư lệnh ngành cùng với các cán bộ địa phương để cùng nhau thảo luận và đưa ra các phương án quản trị và phát triển các địa phương tại Việt Nam

Tính đến nay, Đối Thoại Phát Triển Địa Phương đã được tổ chức dưới các hình thức:

  • Diễn Đàn Đối Thoại Phát Triển Địa Phương tháng 7 năm 2021
  • Diễn Đàn Đối Thoại Phát Triển Địa Phương tháng 10 năm 2021
  • Diễn Đàn Phát Triển Địa Phương vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ tháng 11 năm 2021
  • Hội Thảo Trực tuyến với tỉnh Bình Dương với chủ đề về Thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2021

Đồng chủ trì

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hồi động Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2. Đơn vị tổ chức

Sự kiện do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) và các đối tác Đại học Indiana (Hoa Kỳ) và Viện Sáng Kiến Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng trung ương, lãnh đạo Quốc Hội, Bộ trưởng các bộ có liên quan, Lãnh đạo địa phương, các diễn giả, chuyên gia quốc tế, các hiệp hội và doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự