info@hcma.vn 036 753 19912

Diễn đàn Phát triển địa phương 2022 sẽ được tổ chức tại Hội An

2022-11-23, 23:47

Diễn đàn Phát triển địa phương 2022 sẽ quy tụ các lãnh đạo ngành của các tỉnh, thành phố trong toàn quốc và chuyên gia trong, ngoài nước để thảo luận các vấn đề và giải pháp để phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch gắn với phát triển kinh tế  - xã hội địa phương.

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự