info@hcma.vn 036 753 19912

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng

2021-07-13, 15:30

 

Ông Nguyễn Văn Hùng là Ủy Viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Bí thư thành ủy Đông Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL.

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự