info@hcma.vn 036 753 19912

Tài liệu khảo sát & nghiên cứu

Quản trị thực thi ở cơ quan chính quyền là nền tảng của việc thực hiện công vụ. Bằng cách sử dụng kết quả đánh giá hiệu suất, các nhà quản lý có thể nắm được kết quả  của việc thực hiện vấn đề công vụ. Từ đó, các nhà quản lý có thể đưa ra các can thiệp thích hợp để  đảm bảo đạt được mục tiêu công việc.

Xây dựng chiến lược phát triển địa phương là một phương thức được các nhà lãnh đạo, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, của nhiều nước phát triển trên thế giới đánh giá là một phương pháp hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia và tạo sự đồng thuận tại địa phương, vì sự phát triển của quốc gia nói chung, và sự cất cánh của địa phương nói riêng. 

Môi trường là một trong những trụ cột trong phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Chương trình nổi bật

THỰC THI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
Đồng Chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana

Tài liệu Diễn đàn

Tin tức

Hội thảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương”

Sáng ngày 1/12/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội, Bình Dương và 36 điểm cầu trong nước và quốc tế.

Đối thoại phát triển địa phương 2021

Sáng nay (13/7), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đối thoại phát triển địa phương 2021 theo hình thức trực tuyến với 59 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chủ trì

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hồi động Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên gia

Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Trưởng Lê Minh Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TS. Jacques Morisset

Chuyên gia, Kinh tế trưởng Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Giám Đốc
Chương trình Sáng kiến Việt Nam tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Nhà tài trợ

USAID

Đơn vị đồng hành

Vietnam Initiative

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự