info@hcma.vn 036 753 19912

PGS. TS. Joana Woronkowicz

2022-11-23, 23:38

Tiến sĩ Joanna Woronkowicz là một nhà kinh tế văn hóa, người tiến hành nghiên cứu về thị trường lao động nghệ sĩ và đầu tư cơ sở vật chất văn hóa. Cô gia nhập Trường Chính sách công và môi trường O'Neill (Đại học Indiana) vào năm 2013, và trước đó là nhân viên nghiên cứu cấp cao tại National Endowment for the Arts. Woronkowicz là đồng sáng lập và giám đốc khoa của Trung tâm Văn hóa và đồng giám đốc của Phòng thí nghiệm Nghệ thuật, Doanh nhân và Đổi mới. Cuốn sách đầu tiên của cô ấy Xây dựng các cơ sở nghệ thuật tốt hơn đã được xuất bản bởi Routledge vào năm 2015. 

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự