info@hcma.vn 036 753 19912

GS. Julia Gaimster

2022-11-23, 23:42

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng khoa Khoa Thiết kế và Truyền thông tại RMIT Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm về nhóm các ngành thiết kế gồm Truyền thông số, Thiết kế ứng dụng sáng tạo, Quản lý và Kinh doanh thời trang. Giáo sư Gaimster từng giữa vị trí Phó khoa tại Học viện Dệt may và Trang phục ở Hồng Kông, và Phó khoa Thiết kế và Công nghệ ở Luân Đôn. Giáo sư Gaimster có bằng Thạc sĩ Thiết kế của Cao đẳng Mỹ thuật Hoàng gia và bằng Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Surrey.

Đăng ký tham dự

Phiên tham dự